Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele

Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym grupom wiernych:
a) osobom w podeszłym wieku
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Dla każdego wiernego skorzystanie z udzielonej dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św.w niedzielę we wskazanym okresie nie jest grzechem. Jednocześnie ksiądz Arcybiskup Józef Kupny zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Zobacz całą treść