Nawiązując do projektów prawnych, dotyczących zmiany warunków ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz zdrowia ich matek, złożonych przez różne środowiska polityczne w Sejmie RP, zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli – tak wierzących, jak i niewierzących – o głęboką refleksję i ochronę wartości jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Z niepokojem dostrzegam, że niektóre środowiska – postulując tzw. prawa kobiet do swobody przeprowadzania aborcji – nie uwzględniają prawa do życia człowieka w jego pierwszej, prenatalnej fazie życia.
Niepodważalnym faktem jest, że życie człowieka zaczyna się od jego poczęcia, czyli połączenia się komórek rodzicielskich. W chwili poczęcia powstaje nowa, unikalna osoba, która rozwija się dynamicznie, korzystając ze schronienia w łonie matki. Nie jest to kwestia przekonań religijnych, ale niepodważalny fakt, potwierdzany przez aktualny stan nauk biologicznych. Życie człowieka od poczęcia zawsze powinno być szanowane i chronione.
Po upadku systemu komunistycznego podjęto szereg zmian prawnych w kierunku zwiększenia ochrony prawa do życia dzieci nienarodzonych. Kierunkiem ewentualnych zmian, powinna być bez wątpienia jeszcze większa jego ochrona. Należy równocześnie pamiętać o zwiększaniu pomocy kobietom brzemiennym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Takie postępowanie będzie zgodne z wartościami ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi, które leżą u fundamentów naszego ustroju. Znajdują się także w naszej Konstytucji, która „zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” (art. 38 Konstytucji RP). Potwierdził to dobitnie Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 roku.
Apeluję więc o budowanie społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza z naszej społeczności najmłodszych, niewinnych dzieci, żyjących pod sercem matki. Apeluję o uszanowanie ich podstawowego prawa do życia oraz o profesjonalne i kompleksowe wspierania ich rodziców.
Warszawa, 2 marca 2024 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

dummy-img

Pielgrzymka śladami św. Patryka do Irlandii

o. Tomasz Pawlukowski SSCCmar 25, 20243 min read
  Termin lipiec od 08.07-13.07.2024 r. Cena: 4650 zł/os. 1 dzień – Przylot do  Dublina. W programie zwiedzania  tego malowniczedgo miasta znajdziemy m.in. O’Connell Street, Parlament, Galeria Narodowa, Katedra św. Patryka, Trinity College, Ha’ penny bridge,  Grafton Street. W godzinach popołudniowych czas zorgnanizowany na zakup pamiątek. Msza Święta i przejazd na obiadokolację i nocleg. 2 […]
Nowy prowincjał – o. Leszek Gólczynski sscc

Nowy prowincjał – o. Leszek Gólczynski sscc

o. Tomasz Pawlukowski SSCClut 25, 20241 min read
o. Leszek Gólczynski sscc został wybrany nowym Prowincjałem w Polsce na kolejne trzy lata (2024-2027)
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

o. Tomasz Pawlukowski SSCClut 11, 20242 min read
Rekolekcje Wielkopostne odbędą się 17 – 21.02.2024 i będzie je głosił franciszkanin o. Damian Basarab OFMConv z Kołobrzegu
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kwestii aborcji

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kwestii aborcji

o. Tomasz Pawlukowski SSCClut 3, 20241 min read
W związku z coraz częściej obecnymi w przestrzeni publicznej opiniami o rzekomej konieczności rozszerzenia dostępu do aborcji, chciałbym przypomnieć stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii prawa do życia. Jest to nauczanie, które odwołuje się do prawa naturalnego, a więc obowiązującego w sumieniu każdego człowieka