Tradycja Kościoła, wypływająca wprost z Pisma Świętego, ukazuje, że wszyscy jesteśmy wezwani do praktykowania uczynków miłosierdzia zarówno co do ciała jak i co do duszy.

Uczynki miłosierdzia co do ciała:

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia co do duszy:

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Kościelna organizacja „Caritas” została powołana przez wspólnotę Kościoła, by ułatwić działalność charytatywną w najszerszym znaczeniu. Wielką wagę w tym dziele mają parafialne sekcje „Caritas” oraz szkolne koła „Caritas”.

W naszej parafii grupa osób świeckich również pełni tę posługę. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło naszej wspólnoty parafialnej.

Działalność „Caritas” można wspomagać na wiele sposobów. Zachęcamy, by wspierać ubogich i potrzebujących przez „modlitwę, post i jałmużnę”. Ten ostatni wymiar, jałmużna, stawia przed nami wielkie wyzwania – zgodnie ze słowami Jana Pawła II, mamy stać się ludźmi „o wielkiej wyobraźni miłosierdzia”.

Wesprzyj działania „Caritas” swoją ofiarą – więcej dowiesz się na stronie internetowej organizacji.