Podsumowanie kolędy 2019

Drodzy Parafianie! Na zakończenie wizyty duszpasterskiej A.D. 2019 pragniemy raz jeszcze z całego serca podziękować Wam za otwarcie Waszych mieszkań i domów na kapłana przychodzącego w asyście ministrantów ze słowami modlitwy i Bożego błogosławieństwa. Tego błogosławieństwa wszyscy potrzebujemy, aby nasze prace i całe życie mogło przynosić owoce trwające nie tylko w doczesności, ale zasługujące na wieczność. Dlatego obecność kapłana przyjmujemy zawsze w duchu wiary jako samego Chrystusa, który interesuje się naszym życiem i pragnie nam nieustannie pomagać swoją łaską. (więcej…)...
Read More
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy. (więcej…)...
Read More