Najbliższe plany remontowo-inwestycyjne

Najbliższe plany remontowo-inwestycyjne

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane na naszym parafialnym cmentarzu Zakres prac obejmuje: wykorytowanie alei głównej, placu przed kaplicą cmentarną oraz łącznika między aleją a placem, wywóz ziemi, wykonanie nawierzchni alei, łącznika i placu poprzez: ułożenie kostki granitowej dużej na odcinku chodnik miejski – wejście na cmentarz, ułożenie kostki betonowej na odcinku wejście na cmentarz – łącznik alei głównej z placem przed kaplicą, wysypanie oraz ubicie klińca i pospółki na odcinku w/w łącznik – do końca alei głównej oraz po obu stronach nowej nawierzchni z kostki na odcinku wejście na cmentarz – łącznik oraz łącznik plac, ułożenie ograniczników betonowych na wszystkich w/w odcinkach alei, łącznika i placu. (więcej…)...
Read More

Podsumowanie kolędy 2019

Drodzy Parafianie! Na zakończenie wizyty duszpasterskiej A.D. 2019 pragniemy raz jeszcze z całego serca podziękować Wam za otwarcie Waszych mieszkań i domów na kapłana przychodzącego w asyście ministrantów ze słowami modlitwy i Bożego błogosławieństwa. Tego błogosławieństwa wszyscy potrzebujemy, aby nasze prace i całe życie mogło przynosić owoce trwające nie tylko w doczesności, ale zasługujące na wieczność. Dlatego obecność kapłana przyjmujemy zawsze w duchu wiary jako samego Chrystusa, który interesuje się naszym życiem i pragnie nam nieustannie pomagać swoją łaską. (więcej…)...
Read More
Parafialna Oktawa Małżeńska

Parafialna Oktawa Małżeńska

Zapraszamy małżonków do uczestnictwa w kolejnej Parafialnej Oktawie Małżeńskiej. W programie między innymi: całonocna adoracja Przenajświętszego Sakramentu, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, świadectwa małżonków, warsztaty na temat małżeńskich finansów, romantyczna kolacja przy świecach i inne. (więcej…)...
Read More