Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kącik liturgiczny

Żywe Słowo Kościoła

Email Drukuj PDF

Wyjaśnieniem tekstów świętych zawartych w Liturgii Słowa jest homilia, wygłaszana po odczytaniu Ewangelii. Funkcja głoszenia homilii przypisana jest kapłanowi celebrującemu Eucharystię; chociaż niekiedy może on ją zlecić koncelebrantowi, a nawet i diakonowi. Istnieją również sytuacje szczególne kiedy homilię wygłasza biskup lub prezbiter, który nie koncelebruje Eucharystii. Nigdy zaś nie powinno się powierzać głoszenia homilii osobie świeckiej.1

Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2011 00:42 Więcej…
 

Dobra Nowina

Email Drukuj PDF

Szczytem Liturgii Słowa jest Ewangelia, której oprawa jest bardziej uroczysta niż pozostałych czytań. Podczas jej czytania wierni powstają; powstanie oznacza w chrześcijańskiej symbolice - wyprostowanie się; tak dzięki Jezusowi wyprostował się, wstał z łoża paralityk (Łk 5,25). Jest to też postawą Chrystusa zmartwychwstałego: "On sam stanął pośród nich" (Łk 24,36). Zgromadzenie stojące jest zgromadzeniem zmartwychwstałych; przyjmuje ono Jezusa zmartwychwstałego, przybywającego do braci, których wskrzesił.

Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2011 00:44 Więcej…
 

Preludium Ewangelii

Email Drukuj PDF

Zanim rozpocznie się Ewangelia, po czytaniu bezpośrednio ją poprzedzającym wykonuje się aklamację (łac. acclamatio – okrzyk) „Alleluja” wraz z wersetem, pochodzącym najczęściej z  Ewangelii. W pokutnym czasie Wielkiego Postu aklamacja przyjmuje formę słów: „Chwała Tobie Słowo Boże” lub „Chwała Tobie Królu wieków”. Ta część Liturgii Słowa zawsze powinna być śpiewana. Jeśli z jakichś względów nie jest to możliwe, powinno się ją opuścić.
Podczas uroczystego sprawowania liturgii, aklamacja towarzyszy procesyjnemu przeniesieniu Ewangeliarza z ołtarza na ambonę, skąd proklamowana będzie Ewangelia.1

Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2011 00:44 Więcej…
 

Głos Apostołów

Email Drukuj PDF

Kolejnym elementem w Liturgii Słowa jest drugie czytanie. Występuje ono we wszystkie niedziele oraz uroczystości i stanowi wyjątek z następujących pism Nowego Testamentu:

Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2011 00:44 Więcej…
 

Natchniony poemat

Email Drukuj PDF

Odpowiedzią wiernych na usłyszane Słowo Boże w pierwszym czytaniu jest psalm responsoryjny. Zgodnie ze swoją nazwą, która pochodzi od łacińskiego słowa "responsum" oznacza dokładnie "odpowiedź". Może być śpiewany lub recytowany i nawiązuje treściowo do czytań; zwykle tekst jego stanowi całość bądź część psalmu ze Starego Testamentu.1

Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2011 00:45 Więcej…
 


Strona 5 z 8

 

 

Dane teleadresowe

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

ul. Świątnicka 32
52-018 Wrocław - Księże Małe
tel (71) 343 79 76
e-mail: kancelaria@parafiaksieze.pl

Konto bankowe:

77 1020 5242 0000 2302 0117 0497


Parafialna Deklaracja Wiary - pobierz

Reklama

Msze Święte

W niedzielę:

7:00, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00 (suma), 18:00 (dla młodzieży)

Trestno: 10:00, 16:00 (ważniejsze święta i okazje)

W dni powszednie

7:00, 18:00

Nabożeństwa

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

w środę w godzinach 8:00 - 14:00.

Godziny urzędowania duszpasterzy (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych):

Poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00
Czwartki w godz. 16:00 - 17:00
Soboty w godz. 8:30 - 9:30

Msze św. prosimy zamawiać w Kancelarii lub w Zakrystii po Mszy Św.

Wezwanie do chorego oraz sprawy losowe o każdej porze.

Spowiedź Św.

W niedzielę 20 minut przed każdą Mszą św. (zakończenie 5 minut przed Eucharystią).

W dni powszednie o godz. 7.00 do ostatniego penitenta oraz wieczorem od 17.30-17.55.

Sercanie Biali

Reklama

Archidiecezja Wrocławska

Reklama