W niedzielę:

7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00 (suma), 18:00 (dla młodzieży)

Trestno: 16:00

W dni powszednie

8:00, 18:00