Szczęść Boże. Mam pytanie co przedstawiają w malowidle przy głównym ołtarzu te figury geometryczne które pojawiają się między Duchem Świętym, a Maryją okrywającą wiernych swoim Płaszczem? Czy mają konkretną symbolikę?

Mówiąc językiem mało skomplikowanym symbolika rozety, zwanej też gwiazdą heksapetalną, czerpie swoje wzorce ze słowiańskiej sztuki ludowej nawiązuje do mistyki w świadomości odwiedzających znak ludzi. Forma stylizowana na sześcioramienny kwiat wpisany w okrąg nawiązuje do słowiańskiego kultu solarnego, który ze względu na swoje szczególne właściwości magiczne, służył kiedyś w ikonografii architektonicznej jako symbol strzegący od złych mocy. Wczesnochrześcijańska kultura zaadoptowała ten motyw w architekturze kościelnej, nadając mu znaczenie zmartwychwstania Chrystusa. Rozeta to także forma kwiatu życia. Interpretować też można ją jako wyobrażenie gwiazd na niebieskim firmamencie. Wzorce księskich rozet odnaleźć można we wczesnochrześcijańskich mozaikach, freskach czy malowidłach w prezbiteriach kilku kościołów.

Adam Czmuchowski

Dobry Pasterz pomiędzy owieczkami, prezbiterium, Ravenna, VI w. n.e.
Dobry Pasterz pomiędzy owieczkami, prezbiterium, Ravenna, VI w. n.e.

 

rozeta - okno
rozeta – okno

 

Sklepienie kolebkowe, na mozaice Dobry Pasterz pomiędzy owieczkami, Ravenna, VI w. n.e.
Sklepienie kolebkowe, na mozaice Dobry Pasterz pomiędzy owieczkami, Ravenna, VI w. n.e.

 

rozeta - odkrywce, Księż Małe 18.VI.2009 015
rozeta – po odkrywce, Księże Małe 18.VI.2009

 

rozeta po renowacji, ale bez odtworzenia pierwotnej kolorystyki, 14.VIII.2009 069
rozeta po renowacji, ale bez odtworzenia pełnej pierwotnej kolorystyki, 14.VIII.2009