Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Eucharystia

Email Drukuj PDF

Trzecim, po chrzcie i bierzmowaniu sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest Eucharystia. Jest ona zarazem źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne sakramenty wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Wielość nazw opisujących tajemnicę Eucharystii wskazuje, iż jest to szczególny i najwyżej stojący sakrament w hierarchii siedmiu sakramentów. Każda z nazw akcentuje konkretny wymiar sakramentu, który ściśle łączy się z Osobą Chrystusa i Kościołem.1

Sama nazwa Eucharystia pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „dziękczynienie”. Uczestnicząc bowiem w tym obrzędzie składamy Bogu dziękczynienie za wszystko: za stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Obecność na Eucharystii jest więc naszą odpowiedzią na Bożą szczodrobliwość, wyrazem wdzięczności za niezasłużone dary, którymi zostaliśmy obdarowani. Czasem używa się określenia Zgromadzenie Eucharystyczne. Ta nazwa wskazuje wyraźnie, że Eucharystia nie jest prywatną sprawą pojedynczych ludzi, ale wspólnoty Kościoła, którego widzialnym znakiem jest lud zgromadzony podczas jej sprawowania. Dlatego też Eucharystię najczęściej nazywa się Komunią. Ta nazwa wywodzi się od greckiego i łacińskiego słowa „wspólnota”. Przypomina, że przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem oraz z braćmi, z którymi mamy uczestnictwo w jednym Chlebie i Krwi. Kościół nie jest przypadkowym zlepkiem pojedynczych wiernych, ale Mistycznym Ciałem, którego Głową jest sam Chrystus.

Eucharystię nazywa się także Wieczerzą Pańską oraz Łamaniem Chleba, nawiązując tym samym do Ostatniej Wieczerzy, podczas której została ustanowiona, a także Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, ponieważ uczestnictwo w Eucharystii jest uczestnictwem w tej samej uczcie, w tym samym obrzędzie, jaki przed śmiercią na swoją pamiątkę polecił sprawować Jezus Chrystus.

Kolejne określenie to Najświętsza Ofiara; Kościół wierzy, że w każdej Eucharystii jest obecna jedna jedyna, najświętsza i najdoskonalsza ofiara Jezusa Chrystusa, a uczestnicząc w niej na nowo stajemy pod krzyżem Jezusa, a spożywane przez nas Jego Ciało i Krew daje nam zbawienie.

Niektóre nazwy zaś, takie jak: chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności, wiatyk (od łacińskiego via – droga), wskazują nam cel przyjmowania Eucharystii. Przypominają, że w drodze do niebieskiej ojczyzny chrześcijanin musi przyjmować pokarm, który pozwoli mu do niego dotrzeć. Ten pokarm daje nam Życie wieczne, zgodnie ze słowami Jezusa: „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6,53-54).

Eucharystię nazywa się także Mszą świętą. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa, oznaczającego posłanie, misję. Nawiązuje do rozesłania wiernych przez kapłana na koniec celebracji (po łacinie: ite, missa est – dosł. idźcie, jesteście posłani; w polskim wydaniu mszału oddane przez „Idźcie w pokoju Chrystusa”). To określenie wskazuje, że chrześcijanin powołany jest do tego, by w codziennym życiu pełnić wolę Bożą. Rozesłanie wskazuje nam także prawdziwy sens życia chrześcijanina; tak naprawdę Eucharystia powinna trwać dalej, poza świątynią, w naszym życiu. Warto pozwolić Bogu, aby nieustannie przemieniał naszą codzienność.2

1 Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ Dogmatyka. Tom 5. Traktat o sakramentach, Biblioteka "Więzi"- Warszawa 2007,  str. 328-329

2 http://liturgia.wiara.pl/doc/420153.Nazwy-Eucharystii

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 01:46  

Parafialna Deklaracja Wiary - pobierz

Reklama

Msze Święte

W niedzielę:

7:00, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00 (suma), 18:00 (dla młodzieży)

Trestno: 10:00, 16:00 (ważniejsze święta i okazje)

W dni powszednie

7:00, 18:00

Nabożeństwa

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

w środę w godzinach 8:00 - 14:00.

Godziny urzędowania duszpasterzy (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych):

Poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00
Czwartki w godz. 16:00 - 17:00
Soboty w godz. 8:30 - 9:30

Msze św. prosimy zamawiać w Kancelarii lub w Zakrystii po Mszy Św.

Wezwanie do chorego oraz sprawy losowe o każdej porze.

Spowiedź Św.

W niedzielę 20 minut przed każdą Mszą św. (zakończenie 5 minut przed Eucharystią).

W dni powszednie o godz. 7.00 do ostatniego penitenta oraz wieczorem od 17.30-17.55.

Sercanie Biali

Reklama

Archidiecezja Wrocławska

Reklama