XIV Niedziela Zwykła – 07.07.2019 r.

Poniedziałek, 08.07 – św. Jana z Dukli, prezbitera Wtorek, 09.07 - święto NMP Królowej Pokoju– Patronki misji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi Czwartek, 11.07 – święto św. Benedykta, patrona Europy, Ojca Reguły i Drugiego Patrona Zgromadzenia Najśw. Serc Piątek, 12.07 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i m. Sobota, 13.07 – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelnicy. (więcej…)...
Read More
Słowo na pożegnanie

Słowo na pożegnanie

Drodzy Parafianie, 30 czerwca dobiega końca moja sześcioletnia posługa jako proboszcza Parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych na Księżu Małym. To były dla mnie lata szczególnie intensywne, które pozwoliły mi lepiej poznać zarówno Was – lokalną wspólnotę Kościoła na Księżu Małym, jak i siebie - moje możliwości jako duszpasterza parafialnego, ale i ograniczenia. To cenna lekcja, z której będę mógł korzystać w przyszłości. Wprawdzie Pan Bóg wzywa mnie teraz do zupełnie innych zadań, ale doświadczenie wyniesione z pracy parafialnej okazuje się często pomocne, również w odmiennych zaangażowaniach. (więcej…)...
Read More