Proboszcz, przełożony wspólnoty – o. Andrzej Łukawski sscc

Urodzony w 1969 r., pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1989 r. Święcenia Kapłańskie przyjął w 1995 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii od 01.07.2013 r.

 

Wikariusz – o. Sebastian Pieczeniak sscc

Urodzony w 1976 r., pierwsze Ślubu Zakonne złożył w 1997 r. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2002 r. W naszej wspólnocie parafialnej pełni posługę wikariusza od 01.09.2015 r.

 

o. Mateusz Czerwiński sscc

Urodzony w 1981 r., pierwsze Ślubu Zakonne złożył w 2004 r. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2010 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii przebywa od dnia 1.08.2018r.

 

Rezydent – o. Kazimierz Papciak sscc

Urodzony w 1959 r. Pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1979 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii przebywa od dnia 1.01.2011r.

 

Sekretarka – p. Elżbieta Kołaczek

W parafii pracuje od 2002 r.

 

Opiekun terenu kościelnego – p. Mieczysław Piejko

W parafii pracuje od 2009 r.

 

Organista – p. Piotr Matuszewski

W parafii pracuje od 2005 r.