Proboszcz, przełożony wspólnoty – o. Andrzej Łukawski sscc

Urodzony w 1969r., pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1989r. Święcenia Kapłańskie przyjął w 1995r. We wspólnocie zakonnej przy Par. NMP WW od 01.07.2013 r.

 

Wikariusz – o. Sebastian Pieczeniak sscc

W naszej wspólnocie parafialnej pełni posługę wikariusza od 01.09.2015 r.

 

o. Bogusław Śmierciak sscc

Pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1987 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. We wspólnocie zakonnej przy Par. NMP WW przebywa od dnia 1.09.2017r.

 

Rezydent – o. Kazimierz Papciak sscc

Urodzony w 1959r. Pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1979r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1985r. We wspólnocie zakonnej przy Par. NMP WW przebywa od dnia 1.01.2011r.

 

Sekretarka – p. Elżbieta Kołaczek

W parafii pracuje od 2002 r.

 

Opiekun terenu kościelnego – p. Mieczysław Piejko

W parafii pracuje od 2009 r.

 

Organista – p. Piotr Matuszewski

W parafii pracuje od 2005 r.