Załoga Pana Boga

Proboszcz, przełożony wspólnoty – o. Tomasz Pawlukowski sscc

Urodzony w 1978 r., pierwsze Śluby Zakonne złożył w 2008 r. Święcenia Kapłańskie przyjął 18.05.2013 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii od 01.07.2019 r.

Wikariusz – o. Mateusz Czerwiński sscc

Urodzony w 1981 r., pierwsze Ślubu Zakonne złożył w 2004 r. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2010 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii przebywa od dnia 1.08.2018r.

Rezydent – o. Kazimierz Papciak sscc

Urodzony w 1959 r. Pierwsze Śluby Zakonne złożył w 1979 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. We wspólnocie zakonnej przy tutejszej parafii przebywa od dnia 1.01.2011r.

Sekretarka – p. Elżbieta Kołaczek

W parafii pracuje od 2002 r.

Organista – p. Piotr Matuszewski

W parafii pracuje od 2005 r.