Ś.P. ks. Kanonik Jan Jakub Kurdybelski

Ksiądz Kanonik Jan Jakub Kurdybelski urodził się dnia 25 lipca 1925 roku w Mrzygłodzie, w rodzinie mieszczańskiej o wielopokoleniowych tradycjach religijnych i patriotycznych. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu i dnia 20 grudnia 1953 roku w Poznaniu z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako notariusz Sądu Duchownego przy Kurii Wrocławskiej, a następnie jako katecheta na Karłowicach we Wrocławiu. W latach 1955–1957 pogłębił studia teologiczne z historii dogmatu na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Napisał rozprawę Nauka o Bogu u Tertuliana. W latach 1957–1958 uczył religii w Technikum Budowlanym przy ul. Dawida we Wrocławiu.

Od 1958 roku był proboszczem. Ponad 20 lat pracował w Minkowicach Oławskich, 3 lata w Żarowie i ponownie w Minkowicach. Od 1983 do 2000 roku był Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ma Księżu we Wrocławiu.

Ksiądz Dr Jan Kurdybelski poza pracą katechetyczną i duszpasterską zajmował się działalnością naukową i publicystyczną. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Wygłaszał odczyty, publikował artykuły na łamach takich czasopism, jak Semper Fidelis, Promyk, Jutrzenka, Powściągliwość i Praca oraz Nowe Życie. Od wielu lat współpracował z Gazetą wydawaną w Toronto, w której opublikował wiele artykułów o tematyce religijnej i historycznej. Współpracował również z Wrocławską Gazetą Polską.

W 1983 roku zainicjował spotkania naukowe przy Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Księżu Małym we Wrocławiu, które odbywały się co miesiąc i skupiały przedstawicieli wrocławskiego środowiska akademickiego. Odbyło się 150 spotkań z udziałem członków Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego wygłaszających prelekcje oraz wykłady. Każde z tych spotkań rozpoczynało się nauką ascetyczną, wygłaszaną przez Ks. Proboszcza Jana Kurdybelskiego.

Ksiądz Dr Jan Kurdybelski był autorem książek: Biskup Wincenty Urban 1911–1983, Żydzi elementem polskiego pejzażu, Święty Justyn męczennik, Wydarzenia połockie. Na łamach rocznika Instytutu Józefa Piłsudskiego Niepodległość (Nowy Jork-Londyn 1995) opublikował rozprawę Minkowiczanie. W ostatnich latach ukazały się w Kanadzie 3 części refleksji o religii starożytnego Egiptu: Mądrość nad Nilem, O kulcie Izydy, Bóg jest jeden. Ksiądz Kurdybelski był członkiem Wilhelm–Fraenger–Gesellschaft e.V. w Poczdamie oraz współpracownikiem organizacji Mut zur Ethik w Szwajcarii.

Po objęciu Parafii na Księżu Małym we Wrocławiu Ksiądz Jan Jakub Kurdybelski dał się poznać, jako kapłan skromny, zaangażowany w działalność naukową, a także oddany wartościom patriotycznym i narodowym.