Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota, 03.12.2022 r.

09.00 – 10.00 ul. Rybnicka, Czechowicka, Wodzisławska.
10.00 – 11.00 ul. Zawierciańska, Pszczyńska, Wadowicka.
11.00 – 12.00 ul. Starodworska, Sosnowiecka, Myszkowska, Gliwicka, Głubczycka.
12.00 – 13.00 ul. Zagłębiowska, Górnośląska, Cieszyńska.
13.00 – 14.00 ul. Opolska, Turawska, Popielskiego.
14.00 – 15.00 ul. Gogolińska, Siewierska, Blizanowice, Katowicka.
15.00 – 16.00 ul. Zabrzańska, Siemianowicka, Blizanowicka, Księska.
16.00 – 17.00 ul. Tyska, Trestno, Mokry Dwór, Opatowice.
17.00 – 18.00 ul. Świątnicka, Bytomska, Chorzowska.