Nowy prowincjał – o. Leszek Gólczynski sscc

o. Leszek Gólczynski sscc został wybrany nowym Prowincjałem w Polsce na kolejne trzy lata (2024-2027) i wybór ten został zatwierdzony przez Generała zakonu.

Podziękujmy poprzedniemu Prowincjałowi o. Wojciechowi Kotowskiemu sscc i módlmy się na o. Leszka.