Podsumowanie roku 2016

Rok 2016 był dla naszej wspólnoty parafialnej wyjątkowy, ze względu na jubileusz 100. rocznicy ustanowienia Parafii na Księżu Małym. Do tego wydarzenia przygotowały nas Misje święte, a centralnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego była Dziękczynna Eucharystia sprawowana w dniu 22 maja pod przewodnictwem naszego Arcypasterza – Metropolity Wrocławskiego, Ks. Abp. Józefa Kupnego. Jako dziękczynne, jubileuszowe wotum Parafian został wówczas konsekrowany nowy ołtarz kamienny, wykonany z piaskowca, który odtąd na stałe będzie służył do celebracji Najświętszej Ofiary.

Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem 2016 roku, wydarzeniem niezwykle angażującym, nie tylko duszpasterzy, ale całą wspólnotę parafialną, a nawet osoby zaprzyjaźnione z naszą Parafią, były Światowe Dni Młodzieży, które przeżywaliśmy w lipcu. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się prawie dwa lata. Owocem naszych przygotowań była gościna udzielona blisko 90 pielgrzymom z Panamy oraz przez dwa dni również 120 pielgrzymom z Francji. Myślę, że w pamięci wielu z nas pozostaną na długo niezapomniane chwile spędzone w towarzystwie naszych zagranicznych gości oraz niezwykła, przepełniona radością atmosfera, jaka wówczas panowała w naszej Parafii.

Drugi wielki jubileusz, jaki przeżywaliśmy w roku 2016, to była 1050. rocznica Chrztu Polski. Parafialne dziękczynienie za 1050 lat chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie przeżywaliśmy w uroczystość św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski. Został wówczas poświęcony obraz tego Świętego, który stanowi dziękczynne wotum Parafian za łaskę chrztu naszego narodu i za nieustanną wierność Polaków chrześcijańskiej tożsamości.

I wreszcie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który uświadomił nam potrzebę uwielbienia Pana Boga za Jego nieskończone miłosierdzie, miłosierdzie, które ogarnia nas nieustannie i sprawia, że ilekroć przystępujemy do kratek konfesjonału wschodzi nad nami słońce Bożej łaski, bez której nie jesteśmy w stanie się zbawić. To miłosierdzie ogarnia nas w różnych w momentach naszego życia, wołając o naszą otwartość i gotowość służenia Panu Bogu i bliźnim w miłości. Okazję do osobistego spotkania z Jezusem Miłosiernym w naszych domach mieliśmy w czasie peregrynacji kopii Jego wizerunku z naszego kościoła. Ta peregrynacja trwała od Niedzieli Bożego Miłosierdzia do uroczystości Bożego Ciała.

Wśród wielu innych obchodów roku 2016 trudno nie wspomnieć jeszcze jednego, naprawdę wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim była i jest przepisana odręcznie Biblia 100-lecia, czyli Stary i Nowy Testament. To dzieło, w które zaangażowało się wielu Parafian i osób zaprzyjaźnionych z Parafią, a nawet cudzoziemców, bo swój wkład w powstanie jubileuszowej Biblii 100-lecia mają również nasi lipcowi goście z Panamy. Okazuje się, że język polski wcale nie jest taki trudny…

Na koniec warto przytoczyć kilka liczb, które przywołują osoby, jakie w kończącym się roku przeszły już na drugą stronę życia, które rozpoczęły swoje życie w Bogu poprzez sakrament chrztu św., bądź pogłębiły swoją więź z Chrystusem poprzez I Komunię św., sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i sakrament małżeństwa. Wśród tych, którzy odeszli do wieczności były w tym roku osoby wyjątkowo zasłużone dla naszej Parafii, jak śp. Adam Iwanicki – nestor liturgicznej służby Ołtarza, jak śp. Krystyna Zawadzka – działająca gorliwie w Parafialnym Zespole Caritas, czy śp. prof. Marian Rutkowski – były przewodniczący Rady Parafialnej. Wspominamy ich raz jeszcze z ogromną wdzięcznością i polecamy Bożemu Miłosierdziu wraz z wszystkimi, którzy odeszli do wieczności w roku 2016, a było ich 89 osób. Sakrament chrztu św. przyjęło 71 dzieci, do Komunii św. przystąpiły 3 dziewczynki, do bierzmowania – 7 osób, natomiast w sakramentalny związek małżeński wstąpiło 9 par.

Bogu niech będą dzięki za Jego Opatrzność i Miłosierdzie, za opiekę naszej Patronki – NMP Wspomożycielki Wiernych, za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w Roku Pańskim 2016.

o. Andrzej Łukawski SSCC
Wasz proboszcz