Podsumowanie roku 2017

31 grudnia 2017 r. dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski, udzielone naszej wspólnocie parafialnej w ciągu całego roku 2017. A było za co! Z dóbr materialnych wymienić należy przede wszystkim zakończenie remontu dachu kościoła parafialnego, renowację trzech pozostałych okien witrażowych kościoła filialnego w Trestnie, budowę Altany Damiana i umieszczenie przy plebanii pomnika św. Damiana, przetransportowanego sprzed klasztoru Zgromadzenia Najświętszych Serc na Wojszycach. W roku 2017 została powołana do życia w naszej Parafii Poradnia Rodzinna „Tandem”, służąca pomocą m.in. przy budowaniu i umacnianiu relacji małżeńskich i rodzinnych. Ze szczególną wdzięcznością wspominamy jednak przede wszystkim łaski udzielone naszym Parafianom przy okazji przyjmowania sakramentów świętych.

Pierwszy i najważniejszy sakrament przyjęło w naszej Parafii 73 dzieci, czyli dwoje więcej niż w roku 2016. Do I Komunii św. przystąpiło 74 dzieci. W roku 2016 były to tylko 3 dziewczynki, które przeszły indywidualny cykl przygotowań. Ze względu na zmiany w systemie edukacyjnym nie było Komunii zbiorowej. Sakrament bierzmowania przyjęło 14 młodych ludzi. W roku 2016 było ich 7. Na ślubnym kobiercu stanęło 11 par, dwie więcej niż w roku 2016. Odeszło do Pana 85 osób, czyli 4 mniej niż rok wcześniej.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. 4-letnią posługę w naszej Parafii zakończył o. Wojciech Bartnicki, wikariusz parafialny, który został posłany do wspólnoty w Owińskach k/Poznania jako jej Ekonom oraz Magister erygowanego tam Klerykatu Polskiej Prowincji SSCC. Na jego miejsce przyszedł o. Bogusław Śmierciak, dotychczasowy Ekonom Domu Prowincjalnego we Wrocławiu oraz wieloletni duszpasterz parafialny. O. Bogusław został mianowany Ekonomem Wspólnoty zakonnej przy naszej Parafii oraz Współpracownikiem Proboszcza. Zmiana nastąpiła również w składzie katechetów szkolnych. W miejsce p. Eweliny Galwas przyszła p. Dorota Jedynak, która dołączyła do dwojga dotychczasowych katechetów: p. Karoliny Goczał i p. Tomasza Przybyły.

Rekolekcje wielkopostne w ubiegłym roku poprowadził ks. Stanisław Padewski – wikariusz Parafii p.w. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego na Brochowie we Wrocławiu, natomiast rekolekcje adwentowe – o. Wojciech Kotowski ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, przełożony wspólnoty w Loretto k/Warszawy.

o. Andrzej Łukawski SSCC
Wasz proboszcz