Zakończenie kadencji Rady Parafialnej

Drodzy Parafianie!

26. czerwca 2017 roku dobiegnie końca 3-letnia kadencja Rady Parafialnej, zatwierdzonej dekretem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego z dnia 26.06.2014 r.

W jej skład wchodziły następujące osoby:

 1. o. Andrzej Łukawski SSCC – proboszcz
 2. o. Kamil Wawro SSCC (do 1. września 2015 r.) – wikariusz
 3. o. Wojciech Bartnicki SSCC – wikariusz
 4. o. Sebastian Pieczeniak SSCC (od 1. września 2015 r.) – wikariusz
 5. p. Dominik Golema – przewodniczący Rady
 6. p. Łukasz Błażewicz – sekretarz Rady i Radny do 19. października 2015 r.
 7. p. Krystyna Ziniewicz – sekretarz Rady od 19. października 2015 r.
 8. p. Mirosława Brąglewicz
 9. p. Adam Czmuchowski
 10. p. Krystyna Czopek
 11. p. Beata Dolejsz
 12. p. Krystyna Hajpel
 13. p. Stanisław Humiennik
 14. p. Grażyna Huryk
 15. p. Elżbieta Kołaczek
 16. p. Ireneusz Łabuda
 17. p. Marzena Maluga (od 23.11.2015 r.)
 18. p. Joanna Prawdzik-Binkowska
 19. p. Wiesław Rachwalik
 20. p. Irena Szpruta.

Rada Parafialna, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Wrocławskiego, jest gremium doradczym Proboszcza we wszystkich sprawach Parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jej członków powołuje Proboszcz. Od jego uznania zależy również liczba członków Rady. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez Biskupa diecezjalnego.

Statut Rady Parafialnej mówi, że „osoba, która jest członkiem Rady przez 5 kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować”. W obecnym składzie wspomniany zapis Statutu dotyczy czterech osób: Dominika Golemy, Krystyny Hajpel, Elżbiety Kołaczek i Wiesława Rachwalika.

Wszystkim dotychczasowym Radnym, a zwłaszcza wymienionym wyżej osobom, które przez 16 lat nieprzerwanie wspierały duszpasterzy naszej Parafii w ich kapłańskiej posłudze na Księżu Małym, składam serdeczne „Bóg zapłać!” W sposób szczególny dziękuję p. Dominikowi Golemie – przewodniczącemu Rady za ogromne zaangażowanie nie tylko w prace Rady Parafialnej, ale także na wielu innych polach parafialnej działalności. Niech sam Bóg będzie nagrodą!

Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej w nowym składzie odbędzie się po wakacjach – we wrześniu br.

Z błogosławieństwem i modlitwą,

o. Andrzej Łukawski SSCC
proboszcz