Baldachim nad księskim ołtarzem, jak w Rzymie…

Wprawdzie nie ze spiżu, ale …z kamienia

Z przyjemnością pragniemy poinformować Parafian, że po latach poszukiwań i starań dokończone zostanie dzieło odbudowy kamiennego ołtarza z naszego kościoła, rozpoczęte jeszcze w roku 2008 przez o. Mieczysława Rećko.

Starsi mieszkańcy pamiętają zapewne pięknie zwieńczone tabernakulum kamiennym baldachimem z piaskowca Cotta wspartym na kolumienkach z marmuru salzburskiego. Wystawiano w nim Najświętszy Sakrament, a na co dzień krzyż. To pod nim stał od roku 1910 mosiężny krucyfiks, który dotrwał do naszych czasów, jako jedyny element z oryginalnego wyposażenia liturgicznego wnętrza kościoła na Księżu.

Widok z bliska na kamienny baldachim wieńczący tabernakulum na ołtarzu głównym kościoła parafialnego na Księżu Małym

W połowie lat 70-tych XX wieku przeprowadzono niezbyt szczęśliwą przebudowę ołtarza głównego, kiedy to zamalowano w prezbiterium malowidło NMP Wspomożycielki Wiernych oraz skuto i wyniesiono na zewnątrz ów kamienny baldachim. Malowidło Patronki odtworzone zostało niedawno, na 100-lecie budowy naszego kościoła parafialnego. W związku ze wspomnianą rocznicą poddano też gruntownej renowacji kamienny ołtarz, przywracając mu przedwojenny blask, zaś w roku 2016 powstał w miejsce drewnianego stołu ołtarzowego – nowy kamienny, nawiązujący do neoromańskiego stylu korpusu ołtarza głównego, wykonany przez artystę rzeźbiarza Waldemara Kantnera z Głuchołaz.

Widok na pierwotny stan ołtarza głównego w księskim kościele – fotografia z 1935 r.

Pewna realna nadzieja na odtworzenie kamiennego baldachimu pojawiła się w bieżącym roku, w marcu, kiedy to rozbierana była sąsiadująca z kościołem kamienna grota, postawiona tu w roku 1986. We wspomnieniach mieszkańców zachował się przekaz, że główną część kamiennego baldachimu (bez kolumienek) zakopano właśnie pod tą grotą, jako fundament lub w jej pobliżu. Niestety, dokładne i gruntowne poszukiwania terenu zarówno pod zburzoną grotą, jak i całego niemal terenu przykościelnego nie dały rezultatów i baldachim nie został odnaleziony. Gdyby został odnaleziony w jednym kawałku, nawet uszkodzony, poddany by został rekonstrukcji.

Jednak nic straconego, bowiem zachowała się dobrej jakości dokumentacja fotograficzna sprzed roku 1975 tego kamiennego elementu, która pozwoli na pełne odtworzenie baldachimu i umieszczenie go w pierwotnym, należnym mu miejscu, to jest nad tabernakulum. Podobnie udało się wcześniej odnaleźć na terenie kościelnym zdobione motywem eucharystycznym zwieńczenia kamiennych czterech kolumienek, wspierających baldachim. Z kolei proporcje całości baldachimu są łatwe do odtworzenia ze względu na pozostawione na ściankach tabernakulum ślady z okresu, gdy go usuwano.

Dlatego też apelujemy do wszystkich Parafian o wsparcie finansowe przedsięwzięcia odtworzenia kamiennego baldachimu z ołtarza głównego. Koszt wykonania wyniesie około 8 – 10 tys. złotych. Parafia uzyskała już aprobatę Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na realizację tego projektu. Prace rzeźbiarskie przy odtworzeniu baldachimu z piaskowca oraz czterech kolumienek potrwają około trzech tygodni i wykonane zostaną w tej samej pracowni kamieniarskiej, co stół ołtarzowy. Całość planowanych prac przy odtworzeniu baldachimu – dzięki wsparciu Parafian – ma szanse zostać zakończona jeszcze tego roku, przed okresem wakacyjnym. Apelujemy również do Parafian, którzy posiadają dawne fotografie oryginalnego kamiennego baldachimu, które były wykonywane w szczególności w latach 60-tych minionego wieku o przyniesienie ich celem skopiowania na potrzeby projektu.

Oprac. i fot.: Adam Czmuchowski