Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

13.00 – 13.30 ul. Rybnicka, Czechowicka, Wodzisławska.
13.30 – 14.00 ul. Zawierciańska, Pszczyńska, Wadowicka.
14.00 – 14.30 ul. Starodworska, Sosnowiecka, Myszkowska, Gliwicka, Głubczycka.
14.30 – 15.00 ul. Zagłębiowska, Górnośląska, Cieszyńska.
15.00 – 15.30 ul. Opolska, Turawska, Popielskiego.
15.30 – 16.00 ul. Gogolińska, Siewierska, Blizanowice, Katowicka.
16.00 – 16.30 ul. Zabrzańska, Siemianowicka, Blizanowicka, Księska.
16.30 – 17.00 ul. Tyska, Trestno, Mokry Dwór, Opatowice.
17.00 – 18.00 ul. Świątnicka, Bytomska, Chorzowska.