Najbliższe plany remontowo-inwestycyjne

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane na naszym parafialnym cmentarzu Zakres prac obejmuje: wykorytowanie alei głównej, placu przed kaplicą cmentarną oraz łącznika między aleją a placem, wywóz ziemi, wykonanie nawierzchni alei, łącznika i placu poprzez: ułożenie kostki granitowej dużej na odcinku chodnik miejski – wejście na cmentarz, ułożenie kostki betonowej na odcinku wejście na cmentarz – łącznik alei głównej z placem przed kaplicą, wysypanie oraz ubicie klińca i pospółki na odcinku w/w łącznik – do końca alei głównej oraz po obu stronach nowej nawierzchni z kostki na odcinku wejście na cmentarz – łącznik oraz łącznik plac, ułożenie ograniczników betonowych na wszystkich w/w odcinkach alei, łącznika i placu.

Na najbliższe tygodnie i miesiące planowana jest również:

  • wymiana nagłośnienia w kościele,
  • wymiana i poszerzenie chodnika z plebanii do kościoła,
  • wykonanie nowego odcinka chodnika przed figurą św. Damiana z wyjściem na zewnątrz dla pieszych,
  • wykonanie kamiennego pulpitu na ambonę,
  • wykonanie drewnianego pulpitu dla przewodniczącego liturgii nawiązującego stylem do architektury kościoła,
  • zakup szafy pancernej do przechowywania sprzętów liturgicznych w zakrystii, zgodnie z zaleceniami wizytacji biskupiej.

W zależności od możliwości finansowych w dalszej perspektywie planowana jest również wymiana instalacji elektrycznej kościoła parafialnego, odtworzenie kamiennego baldachimu nad tabernakulum, remont kaplicy cmentarnej oraz rozpoczęcie prac pod budowę przy kościele miejsca pamięci o zmarłych proboszczach księskiej parafii i osobach, których tablice znajdowały się na rozebranej, przykościelnej grocie.

Wszystkich, którzy mogą wesprzeć rozpoczęte już i zaplanowane inwestycje prosimy o dobrowolne ofiary, z zaznaczeniem celu, na jaki ofiara jest składana. Osoby pragnące zachować swoją anonimowość prosimy o podanie tej informacji przy wpłacie. Nr konta bankowego Parafii: 77 1020 5242 0000 2302 0117 0497. Wszystkim wspierającym duchowo i materialnie naszą Parafię w podejmowanych przedsięwzięciach z całego serca dziękujemy!

o. Andrzej Łukawski SSCC