Podsumowanie kolędy 2019

Drodzy Parafianie! Na zakończenie wizyty duszpasterskiej A.D. 2019 pragniemy raz jeszcze z całego serca podziękować Wam za otwarcie Waszych mieszkań i domów na kapłana przychodzącego w asyście ministrantów ze słowami modlitwy i Bożego błogosławieństwa. Tego błogosławieństwa wszyscy potrzebujemy, aby nasze prace i całe życie mogło przynosić owoce trwające nie tylko w doczesności, ale zasługujące na wieczność. Dlatego obecność kapłana przyjmujemy zawsze w duchu wiary jako samego Chrystusa, który interesuje się naszym życiem i pragnie nam nieustannie pomagać swoją łaską.

Dziękujemy Wam za życzliwość i składane ofiary oraz za wszelkie spostrzeżenia dotyczące naszej Parafii. To wyraz Waszej troski o dobro zarówno duchowe, jak i materialne naszej Wspólnoty parafialnej. W ubiegłym roku, dzięki postępującej zabudowie Księża, pojawiło się w naszej Parafii wiele nowych rodzin, które bardzo serdecznie witamy! Dla nich była to pierwsza kolęda w nowym miejscu. To ważne, aby nową obecność rozpoczynać z Bożym błogosławieństwem!

Co ciekawe, pomimo powstawania nowych bloków na naszym terenie, liczba Parafian na razie znacząco się nie zwiększyła. Dane statystyczne, zamieszczone poniżej, są niemal identyczne z ubiegłorocznymi. Pewnie dlatego, że część Parafian się wyprowadziła, a część odeszła do Pana. Być może w następnych latach dynamika zmian demograficznych będzie nieco większa, bo sporo nowych domów i bloków jest wciąż w budowie.

O ile liczba Parafian w zasadzie pozostaje bez zmian, o tyle liczna rodzin przyjmujących kapłana nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem 2018. Powody pewnie są różne, ale wydaje mi się, że za wcześnie, aby mówić o stałej tendencji spadkowej. Czas pokaże…

Póki co nie traćmy wiary i pamiętajmy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, zbudowanego na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus!

o. Andrzej SSCC