CON-FRONT – trzecie spotkanie warsztatowe z cyklu „Konfrontacji Małżeńskich” 29.03.2019

CON-FRONT – trzecie spotkanie warsztatowe z cyklu „Konfrontacji Małżeńskich” 29.03.2019

Kiedy mówimy o konfrontacji, przychodzą nam do głowy najczęściej takie synonimy jak: spór, konflikt, starcie... Nieprzyjemne i sugerujące, że jedna ze stron ostatecznie będzie tą wygraną a druga poniesie porażkę....Kto o zdrowych zmysłach chciałby wchodzić w coś takiego mając na względzie dobro miłości małżeńskiej? (więcej…)...
Read More
KOMPAS KONFRONTACJI- drugie spotkanie warsztatowe z cyklu „Konfrontacji Małżeńskich” 22.02.2019

KOMPAS KONFRONTACJI- drugie spotkanie warsztatowe z cyklu „Konfrontacji Małżeńskich” 22.02.2019

Na styczniowym spotkaniu dotykaliśmy sytuacji, w której dochodzi do rezygnacji z trudnej rozmowy na ważny dla nas temat. Zajrzeliśmy do myśli osoby rozważającej konfrontację - do tych myśli, które prowadzą do biernej i pozornie bezpiecznej postawy nie-reagowania w sytuacji przeżywanego przez nią dyskomfortu. (więcej…)...
Read More