Synod – plan spotkań w parafii

19.03, sobota 
Temat synodalny: SŁUCHANIE
Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.
Kogo słyszę w Kościele? Kogo nie słyszę lub trudno mi słyszeć? Co słyszę? Co pomaga mi
słuchać? Co przeszkadza mi w słuchaniu? Kiedy czuję się słuchana/ słuchany? Jak słucham
mniejszości, grup wykluczonych, osób spoza Kościoła?

Plan spotkania:
18:00 Msza Święta
ok 18:45 adoracja
ok 19:00 spotkanie w salce parafialnej

21.03, poniedziałek
VI temat synodalny: PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie i cierpienie, lecz jest zdolny do
zbierania doświadczeń ludzi i narodów.
W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? Jakie
są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszej parafii / ruchu ? W jaki sposób są rozwiązywane
różnice poglądów, konflikty i trudności? Co robimy, aby współpracować z wspólnotami
zakonnymi, z stowarzyszeniami i ruchami świeckich itd.? Jakie doświadczenia dialogu i
wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami spoza Kościoła?
W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata
polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

Plan spotkania:
18:00 Msza Święta
ok 18:30 adoracja
ok 18:45 spotkanie w salce parafialnej

28.03, poniedziałek
Temat synodalny: ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy łącząc wolność, prawdę
i miłość.
Kiedy i jak udaje mi się powiedzieć to, co jest dla mnie ważne w mojej parafii / ruchu? Co
pozwala mi mówić szczerze, odważnie i odpowiedzialnie? Co przeszkadza mi mówić
szczerze? Co robimy jako wspólnota, aby móc wobec siebie mówić szczerze? Kto przemawia
w imieniu parafii, jak jest wybierany?

Plan spotkania:
18:00 Msza Święta
ok 18:30 adoracja
ok 18:45 spotkanie w salce parafialnej

02.04, sobota
V temat synodalny: WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie.
Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób biorę udział w misji? Co
przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary misji są przez nas
zaniedbywane? Co jest naszą misją?

Plan spotkania:
18:00 Msza Święta
ok 18:45 adoracja
ok 19:00 spotkanie w salce parafialnej

Zapraszamy do zapisywania się na listę umieszczoną na sztaludze z tyłu kościoła.