Synod

Synod – jesteśmy zaproszeni :)

W październiku 2021r. Papież Franciszek oficjalnie zainicjował proces synodalny, który po raz
pierwszy w historii Kościoła jest zakrojony na tak szeroką skalę.

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele
katolickim każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności
Kościoła i rozeznawanie drogi, jaką powinien kroczyć.

Synod – jesteśmy zaproszeni :) Read More »