Głos serc

Głos Serc (05.06.2022, 1035)

Czytania z niedzieli, Beatyfikacja sióstr elżbietanek, Świętujmy z parami, VI. Parafialna Oktawa Małżeńska – Deo Gratias!!, „Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg jest
miłością; trzeba wierzyć, że Bóg kocha właśnie mnie”, Ogłoszenia parafialne, Intencje mszalne

Głos Serc (28.05.2022, 1033)

Czytania z niedzieli, Beatyfikacja sióstr elżbietanek, Świętujmy z parami i z Ojcami, VI. Parafialna Oktawa Małżeńska już trwa, Chrońmy dzieci przed brzydotą. Pamiętajmy
o tym przed dniem dziecka, Ogłoszenia parafialne, Intencje mszalne