Synod – jesteśmy zaproszeni :)

W październiku 2021r. Papież Franciszek oficjalnie zainicjował proces synodalny, który po raz
pierwszy w historii Kościoła jest zakrojony na tak szeroką skalę.

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele
katolickim każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności
Kościoła i rozeznawanie drogi, jaką powinien kroczyć.
Tym razem jednak do udziału w synodzie zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi.
Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On
i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc
ulepszać nasze parafie. „Z tego powodu, chociaż wszyscy ochrzczeni są w szczególny sposób
wezwani do udziału w procesie synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności religijnej – nie
powinien być wykluczony z dzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce pomóc
Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dotyczy to
zwłaszcza najbardziej bezbronnych lub marginalizowanych.”

Obecny Synod będzie trwał do roku 2023 i składać się będzie z pięciu etapów:
1. ETAP DIECEZJALNY – jest okazją dla parafii i diecezji, aby spotkać się, doświadczyć i
przeżyć wspólnie drogę synodalną, odkrywając lub rozwijając narzędzia i ścieżki, które najlepiej
pasują do lokalnego kontekstu, a które ostatecznie staną się nowym stylem Kościołów lokalnych na
drodze synodalności. Ten etap zakończy się diecezjalnymi spotkaniami presynodalnymi i syntezą
diecezjalną.
2. ETAP KONFERENCJI EPISKOPATÓW – na tym etapie konferencje episkopatów
poszczególnych krajów opracują przesłane odpowiedzi z diecezji oraz przygotują syntezy, które
trafnie oddadzą wkład uczestników na poziomie lokalnym. Konferencje episkopatów są poproszone
o rozeznanie i zebranie szerszej syntezy podczas własnego zebrania presynodalnego
3. ETAP KONTYNENTALNY – dla siedmiu zgromadzeń kontynentalnych: Afryki, Oceanii, Azji,
Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Europy i Ameryki Północnej – zaowocuje siedmioma
Dokumentami Końcowymi, które posłużą jako podstawa drugiego Instrumentum Laboris, które
będzie używane podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 roku
4. ZGROMADZENIE SYNODU BISKUPÓW – Rzym – październik 2023 – Biskupi i
audytorzy wraz z Ojcem Świętym papieżem Franciszkiem na Zgromadzeniu Synodu Biskupów
będą rozmawiać ze sobą i słuchać siebie nawzajem w oparciu o proces synodalny rozpoczęty na
poziomie lokalnym. Celem Synodu Biskupów nie jest przyćmienie etapu diecezjalnego, konferencji
episkopatu/synodu Kościołów wschodnich i etapu kontynentalnego, ale raczej rozeznanie na
poziomie powszechnym głosu Ducha Świętego, który przemawia w całym Kościele
5. ETAP REALIZACJI – ponieważ Synod ten ma na celu promowanie nowego stylu przeżywania
komunii, uczestnictwa i misji Kościoła, etap realizacji będzie miał decydujące znaczenie dla
podążania razem na drodze synodalności. Wprowadzenie w życie ma dotyczyć wszystkich
Kościołów lokalnych na całym świecie, tak aby proces synodalny objął cały Lud Boży, zarówno
jako punkt wyjścia, jak i punkt dojścia.

Opracowano na podstawie materiałów zebranych na stronie synod.org.pl

W naszej parafii zaczęły się przygotowania do prac synodalnych i są już ogłoszone
terminy spotkań. Droga Siostro, drogi Bracie – czujcie się zaproszeni już teraz by przyjść i
zabrać głos dla wspólnego dobra.