Konsultacje psychoterapeutyczne

Od września 2022r. w Poradni Rodzinnej „Tandem” będą dostępne bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne, na które można się umawiać pod numerem telefonu 667 315 037 lub 660 481 590.

Spotkania terapeutyczne skierowane są do osób, które:
– głęboko przeżywają swoje problemy i trudności, żyją w stresie,
– mają trudne relacje z innymi, bądź boją się wchodzić w relacje,
– mają obniżony nastrój, czują się nieszczęśliwe, są w kryzysie,
– dostrzegają u siebie potrzebę dogłębnego samopoznania i rozwoju psychicznego,
– doświadczają samotności, żyją w niesatysfakcjonujących związkach,
– są znerwicowane lub doświadczają nadmiernego lęku.

Terapia prowadzona jest w nurcie integratywnym przez psychoterapeutów będących w trakcie studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Gwarantujemy anonimowość i pełną dyskrecję.