Koronawirus

Kochani Mieszkańcy Dolnego Śląska

W ostatnich dniach przekonujemy się, jak nigdy dotąd, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Epidemia, jaka dotknęła świat, Europę i Polskę przypomina nam nie tylko o kruchości życia ludzkiego, ale także o tym, że konsekwencje naszych decyzji – nawet prywatnych i niewiele znaczących – dotykają zawsze większego grona ludzi. Wszyscy – bez względu na wiek, wykształcenie, […]

Kochani Mieszkańcy Dolnego Śląska Read More »

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele

Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym grupom wiernych: a) osobom w podeszłym wieku b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d) osobom, które czują obawę

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele Read More »